Forskningsresultater i HydroCen

Klikk på taggene for å velge tema, eller velg fra de spesifikke resultatene i venstremenyen.

LEDEGJERDE FOR FISK

Fiskevandring Laks Fisk Turbulens FishPath Miljødesign

Løsninger for fiskevandring

FJERNMÅLING I ELVEKARTLEGGING

Miljødesign Fjernmåling

LIDAR, flyfoto, droner og satelittbilder

VORTEX-GENERATOR KAN DEMPE VIBRASJONER

Levetid Turbin Vortex Uglevinge Vibrasjoner

Serraterte skovler og virvelgenerator

VERKTØY FOR BESLUTNINGSANALYSE

Marked Beslutningsverktøy

Optimal kontroll for variabel hastighet

Variabel hastighet Fleksibilitet Generator Beslutningsverktøy

BEREGNING AV LEVETID FOR VANNKRAFTTUNNELER

Tunnel Levetid Vannkraftkonstruksjoner

Trykkmåling i vannkrafttunneler

DESIGN OG OPTIMALISERING AV LØPEHJUL I FRANCIS-TURBINER

Turbin Fleksibilitet Francis Variabel hastighet

Fleksibel vannkraft

Sediment- håndtering

Sandfang Fisk Sedimenter Vannmagasin

Binga-prosjektet

FEILSØK GENERATOR

Levetid Generator Maskinlæring

Finne feil før det går galt

KJØREMØNSTERRELATERTE KOSTNADER

Slitasje Francis Marked Tjeneste Kjøremønster Modell

Hvordan minske produksjonskostnader

PRISPROGNOSER FOR STRØM

Kostnader Modell Marked Tjeneste Prognoser Investering

Åpne og tilgjengelige prisprognoser for strøm

SIMULATOR FOR DRIFTSINNTEKTER

Kostnader Modell Marked Tjeneste Prognoser Investering

ProdRisk-SHOP simulator

TEST FOR STATORSTAVER

Levetid Generator Statorstav Prosedyre Metode

Ny testmetode for statorstaver

MÅLING AV BERGSPENNING

Levetid Generator Statorstav Prosedyre Metode

Ny metodikk for mål av bergspenning i vanntunneler