Hjem  /  Morgendagens samfunn

Hvilke muligheter har vannkrafta i morgendagens samfunn?

En stor omstilling mot et fornybart kraftsystem er i gang i verden. For å nå klimamålene må vi kutte utslipp av fossile brensler og etablere mer fornybar energiproduksjon fra vind og sol. I tillegg til å være en fornybar energiressurs i seg selv, spiller vannkraft en viktig rolle for å kunne produsere energi når vinden ikke blåser eller solen ikke skinner. 

Hvilke muligheter har vannkrafta i morgendagens samfunn?

En stor omstilling mot et fornybart kraftsystem er i gang i verden. For å nå klimamålene må vi kutte utslipp av fossile brensler og etablere mer fornybar energiproduksjon fra vind og sol. I tillegg til å være en fornybar energiressurs i seg selv, spiller vannkraft en viktig rolle for å kunne produsere energi når vinden ikke blåser eller solen ikke skinner. 

Vannkraftens fleksibilitet 

Vannkraftverk har muligheter til å endre energiproduksjonen raskt. Bak de store demningene kan det lagres mye vann i magasinene, slik at kraftverket alltid har tilgang på vann. På noen få sekunder kan man endre hvor mye vann som går igjennom turbinene, som endrer energiproduksjonen. Det er dette som er vannkraftens store fortrinn og som vi kaller "vannkraftens fleksibilitet". 

Noen vannkraftverk er såkalte pumpekraftverk, som kan produsere når strømprisene er høye og utnytte lavere strømpriser til å pumpe vannet opp i magasinet igjen. 

Fornybarsamfunnet gir både nye inntekter og kostnader

Det norske kraftsystemet har flere nettforbindelser til Sverige, og med flere utenlandskabler er vi også tettere koblet mot Europa. Dermed vil energiproduksjonen og omstillingen til fornybar energiproduksjon i Europa også være viktig for hvordan vi drifter vannkraftverkene våre her i Norge. Det er prisene i kraftmarkedet som avgjør hvordan vannkraftverkene driftes. Når det er billig strøm i Europa kan vannkraftverkene stanses, vi kan importere strøm og spare på vannet til en periode med høyere priser. Eventuelt kan pumpekraftverk benyttes til å pumpe vann opp i magasinet igjen.

Hyppigere start, stopp eller endring av produksjon i vannkraftverk sliter på turbinen og generatoren som produserer strøm. Økte kostnader til vedlikehold må derfor tas med i betraktningen ved planlegging av produksjonen fra vannkraftverk. 

Norge kan lede an i energiomstillingen

Tilgangen til energi fra vannkraft har bidratt stort til verdiskapning i Norge og vært helt avgjørende for etableringen av kraftkrevende industri, som for eksempel smelteverk, i landet vårt. Norge er i en særstilling i verden ettersom kraftproduksjonen vår i all hovedsak allerede er fornybar vannkraft med stor lagringskapasitet. Dette gjør det enklere å integrere ny produksjon fra for eksempel havvind.

Dermed ligger alt til rette for at fornybar energiproduksjon kan være Norges konkurransefortrinn også i fremtiden, der kraftkrevende produksjon av for eksempel batterier og hydrogen vil spille en viktig rolle for overgangen til et fornybart kraftsystem i resten av verden. 

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

|