Hjem  /  Mer fornybar energi

Hvordan kan vannkraft bidra til mer fornybar energi? 

Store utbygginger av sol- og vindkraft skal erstatte kull- og gasskraftverk i Europa for å unngå klimakatastrofe, men uten en stabil energiprodusent risikerer man å miste strømmen oftere.  Derfor må vi bruke vannkraften smartere.

Hvordan kan vannkraft bidra til mer fornybar energi? 

Store utbygginger av sol- og vindkraft skal erstatte kull- og gasskraftverk i Europa for å unngå klimakatastrofe, men uten en stabil energiprodusent risikerer man å miste strømmen oftere.  Derfor må vi bruke vannkraften smartere.

I Norge kan vi takke vår instagramvennlige natur med høye fjell og dype daler for at vi er mettet med fornybar energi til enhver tid. Vannmagasinene sørger for at den kan produseres når som helst, også når det er vindstille eller mørkt. 

Slik er det ikke i resten av verden. I 2020 var den totale andelen av elektrisk energi fra kull og gass på 58%, mens bidraget fra fornybare kilder som sol-, vind- og vannkraft var på 28%.  

Men for å håndtere klimakrisa må den andelen snu og fossile kilder erstattes med fornybar energi.  

FAKTA OM ENERGI OG EFFEKT

For å bedre forstå hvilken rolle vannkraft vil ha i et fornybart energisystem bør vi vite forskjellen på energi og effekt.

Vi kan enkelt si at energi er hvor mye kraft vi har tilgjengelig, mens effekt er hvor mye strøm vi kan bruke samtidig.

Når vi kutter fossile kilder som kull og gass, kan energibehovet dekkes med å bygge ut mer sol- og vindkraft. Men effektbehovet er avhengig av kilder man kan skru av og på akkurat når vi trenger det. 

Her kommer vannkraften inn.  Vannkraft kan både lagre energi og levere effekt når det er behov for det.   

  • Hvis vi for eksempel sammenligner med en bil, er energi mengden drivstoff på tanken, mens effekten er størrelsen på motoren. Så du kan ha nok energi til å kjøre fra Trondheim til Tromsø hvis veien er helt flat, men for å komme deg opp og over Saltfjellet må du også ha en motor med høy effekt akkurat når du trenger det. 

Effekt er hvor mye strøm man kan levere i øyeblikket. Måleenheten er Watt (symbol W). 

Energi er hvor mye effekt som benyttes over tid. Kan måles i kilowattimer (kWt).  

  • Dersom du lar en varmeovn med effekt på 1 kilowatt stå på i en time, så har du for eksempel brukt en kilowattime (kWt) med energi 

Det unike med vannkraft i forhold til andre fornybarkilder er at vi kan lagre energi, nemlig som vann i vannmagasiner.  Da kan vannkraft balansere energisystemet når vind- og solenergi ikke er tilgjengelig. 

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

|