HydroCen er et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi og skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor.

HydroCen skal gjennom sin forskningsinnsats bidra til å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan møte komplekse utfordringer og utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem.

Forskningen i HydroCen foregår innenfor følgende fire områder:

  1. Vannkraftkonstruksjoner
  2. Turbin og generatorer
  3. Marked og tjenester
  4. Miljødesign

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Liv Randi Hultgreen er leder for HydroCen.

Copyright 2022 by HydroCen

Kunnskapsbank for vannkraft

Mer fornybar energi

Slik kan vannkraft bidra

Morgendagens samfunn

Hvilke muligheter har vannkraft?

Verktøy for å ta beslutninger

Planlegge for framtida

Natur og klimaendringer

Utfordringer og muligheter for vannkraft

Nyhetsbrev fra HydroCen

NYHETER

Prosjektbeskrivelser på HydroCen.no:

MILJØLØSNINGER OG TEKNOLOGI

Fiskevandring    Miljødesign    Oppgradering og utvikling    Vannmagasiner    Overvåkning    Fjernmåling    E-DNA  Friluftsliv

STRØMPRISER OG MARKED

Prismodeller - Produksjonsplanlegging - ValueFlex - Framtidens kraftmarked - Variasjon i priser - 

LEVETID OG DRIFTSPÅKJENNINGER

Overvåkning - Levetid tunneler - Driftspåkjenning - Prediktivt vedlikehold

FLEKSIBILITET FRA VANNKRAFT

Overvåkning - Levetid tunneler - Driftspåkjenning - Prediktivt vedlikehold

Kontakt

Simple Accordion

Kontakt