KUNNSKAPSBANK FOR VANNKRAFT

KUNNSKAPSBANK FOR VANNKRAFT

AKTUELT I HYDROCEN

RenewHydro skal forske på bærekraftig og fleksibel vannkraft

Author: Juliet Landrø

Et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi skal utvikle vannkrafta slik at den blir mer fleksibel og bidrar til mer bærekraftig fornybar energi. Med økt samarbeid og ny kunnskap innen teknologi, markeder, miljø og samfunn vil forskningssenteret RenewHydro jobbe for å nå nasjonale energi-, klima- og naturmål. 

Teller gytefisk med DNA

Author: Juliet Landrø

Ny metode bruker DNA for å finne ut hvor mange laks som gyter i elva. Det er viktig for kraftbransje og forvaltning å vite hvor levedyktig bestanden er når de skal gjøre vilkårsrevisjoner eller miljøtiltak, og denne metoden er både rask og kostnadseffektiv.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Nyhetsbrev fra HydroCen

FORSKNINGSTEMA I HYDROCEN
SNARVEIER

Forskningen tatt i bruk

Les om hvordan forskningen blir tatt i bruk av våre partnere

Video og webinar

Presentasjoner og foredrag fra HydroCen-forskerne

Besøk fra HydroCen

Skreddersy besøksforedrag
for din bedrift

HydroCen Labs

Kommer snart

Prosjektbeskrivelser på HydroCen.no

|