1

RESULTATER I HYDROCEN

Her kan du se en fullstendig oversikt over forskningsresultater fra HydroCen. Du kan velge å sortere resultatene etter de tilknyttede forskningstemaene, eller etter hvilken arbeidspakke de tilhører i HydroCen.

FORSKNINGSTEMA
ARBEIDSPAKKE
ARTSMANGFOLD I MAGASINER

ARTSMANGFOLD I MAGASINER

Effekt av vannstandsregulering på meiofaunaen
FORBEDRET TILSIGSMODELL FOR VANNKRAFTPLANLEGGING

FORBEDRET TILSIGSMODELL FOR VANNKRAFTPLANLEGGING

Økning i vannkraftproduksjonens fleksibilitet
LEVETID FOR TURBINER I SEDIMENTHOLDIG VANN

LEVETID FOR TURBINER I SEDIMENTHOLDIG VANN

Optimalisering av design for Francisturbiner
MILJØTILTAKS PÅVIRKNING PÅ VANNKRAFTSYSTEMETS FLEKSIBILITET

MILJØTILTAKS PÅVIRKNING PÅ VANNKRAFTSYSTEMETS FLEKSIBILITET

Hvordan påvirker nye og endringer i miljøtiltak?
MODELL FOR KJØREMØNSTERRELATERTE KOSTNADER

MODELL FOR KJØREMØNSTERRELATERTE KOSTNADER

Metode for å regne på operasjonskostnader
MYKE MAGASINRESTRIKSJONER

MYKE MAGASINRESTRIKSJONER

Tilpasninger i produksjonsplanleggingsmodeller
OPPGRADERING TIL PUMPEKRAFTVERK

OPPGRADERING TIL PUMPEKRAFTVERK

Kan eksisterende vannkraftverk oppgraderes til pumpekraftverk?
OPTIMAL KONTROLL VED VARIABEL HASTIGHET

OPTIMAL KONTROLL VED VARIABEL HASTIGHET

Bruk av virtuell treghet
OPTIMAL UTFORMING AV RIBBESANDFANG

OPTIMAL UTFORMING AV RIBBESANDFANG

Metode for å finne best utforming av ribbesandfang
PRISPROGNOSER FOR STRØM

PRISPROGNOSER FOR STRØM

Åpne og tilgjengelige prognoser for simulering
PRODRISK-SHOP SIMULATOR

PRODRISK-SHOP SIMULATOR

Simulator for driftsinntekter
SVELLENDE OG SVAKT BERG

SVELLENDE OG SVAKT BERG

Effekten av svellende og svakt berg i vanntunneler
TOOLCHAINS

TOOLCHAINS

Sammenligning av modellkjeder for driftsplanlegging i vannkraftbaserte systemer
TRYKKMÅLINGER I VANNTUNNELER

TRYKKMÅLINGER I VANNTUNNELER

Beregning av vanntunnelers levetid
TURBINDESIGN FOR VARIABEL HASTIGHET

TURBINDESIGN FOR VARIABEL HASTIGHET

Design og optimalisering av Francisturbiner
VERDIEN AV FORSKNING

VERDIEN AV FORSKNING

Er forskning på miljøvennlig energi lønnsomt?
VORTEX-GENERATOR

VORTEX-GENERATOR

Serraterte skovler og virvelgenerator kan dempe vibrasjoner i turbinen
1