1

RESULTATER I HYDROCEN

Her kan du se en fullstendig oversikt over forskningsresultater fra HydroCen. Du kan velge å sortere resultatene etter de tilknyttede forskningstemaene, eller etter hvilken arbeidspakke de tilhører i HydroCen.

FORSKNINGSTEMA
ARBEIDSPAKKE
RASK STEGRATETEST (RSRT)

RASK STEGRATETEST (RSRT)

Måling av bergspenning i vanntunneler
1