1

RESULTATER I HYDROCEN

Her kan du se en fullstendig oversikt over forskningsresultater fra HydroCen. Du kan velge å sortere resultatene etter de tilknyttede forskningstemaene, eller etter hvilken arbeidspakke de tilhører i HydroCen.

FORSKNINGSTEMA
ARBEIDSPAKKE
ARTSMANGFOLD I MAGASINER

ARTSMANGFOLD I MAGASINER

Effekt av vannstandsregulering på meiofaunaen
FJERNMÅLING I ELVEKARTLEGGING

FJERNMÅLING I ELVEKARTLEGGING

Bruk av LIDAR, flyfoto, dorner og satelitter
OPTIMAL KONTROLL VED VARIABEL HASTIGHET

OPTIMAL KONTROLL VED VARIABEL HASTIGHET

Bruk av virtuell treghet
RASK STEGRATETEST (RSRT)

RASK STEGRATETEST (RSRT)

Måling av bergspenning i vanntunneler
SVELLENDE OG SVAKT BERG

SVELLENDE OG SVAKT BERG

Effekten av svellende og svakt berg i vanntunneler
TEMPERATUR- OG LASTANALYSE I GENERATORER

TEMPERATUR- OG LASTANALYSE I GENERATORER

Hvordan minimere slitasje av statorvindinger
TEST FOR STATORSTAVER

TEST FOR STATORSTAVER

Ny testmetode for kvaliteten på statorstaver
1