1

RESULTATER I HYDROCEN

Her kan du se en fullstendig oversikt over forskningsresultater fra HydroCen. Du kan velge å sortere resultatene etter de tilknyttede forskningstemaene, eller etter hvilken arbeidspakke de tilhører i HydroCen.

FORSKNINGSTEMA
ARBEIDSPAKKE
OPPGRADERING TIL PUMPEKRAFTVERK

OPPGRADERING TIL PUMPEKRAFTVERK

Kan eksisterende vannkraftverk oppgraderes til pumpekraftverk?
OPTIMAL UTFORMING AV RIBBESANDFANG

OPTIMAL UTFORMING AV RIBBESANDFANG

Metode for å finne best utforming av ribbesandfang
RASK STEGRATETEST (RSRT)

RASK STEGRATETEST (RSRT)

Måling av bergspenning i vanntunneler
SVELLENDE OG SVAKT BERG

SVELLENDE OG SVAKT BERG

Effekten av svellende og svakt berg i vanntunneler
TRYKKMÅLINGER I VANNTUNNELER

TRYKKMÅLINGER I VANNTUNNELER

Beregning av vanntunnelers levetid
LEVETID FOR TURBINER I SEDIMENTHOLDIG VANN

LEVETID FOR TURBINER I SEDIMENTHOLDIG VANN

Optimalisering av design for Francisturbiner
1