1

RESULTATER I HYDROCEN

Her kan du se en fullstendig oversikt over forskningsresultater fra HydroCen. Du kan velge å sortere resultatene etter de tilknyttede forskningstemaene, eller etter hvilken arbeidspakke de tilhører i HydroCen.

FORSKNINGSTEMA
ARBEIDSPAKKE
LEVETID FOR TURBINER I SEDIMENTHOLDIG VANN

LEVETID FOR TURBINER I SEDIMENTHOLDIG VANN

Optimalisering av design for Francisturbiner
MODELL FOR KJØREMØNSTERRELATERTE KOSTNADER

MODELL FOR KJØREMØNSTERRELATERTE KOSTNADER

Metode for å regne på operasjonskostnader
OPTIMAL KONTROLL VED VARIABEL HASTIGHET

OPTIMAL KONTROLL VED VARIABEL HASTIGHET

Bruk av virtuell treghet
OPTIMAL UTFORMING AV RIBBESANDFANG

OPTIMAL UTFORMING AV RIBBESANDFANG

Metode for å finne best utforming av ribbesandfang
PRODRISK-SHOP SIMULATOR

PRODRISK-SHOP SIMULATOR

Simulator for driftsinntekter
RASK STEGRATETEST (RSRT)

RASK STEGRATETEST (RSRT)

Måling av bergspenning i vanntunneler
SVELLENDE OG SVAKT BERG

SVELLENDE OG SVAKT BERG

Effekten av svellende og svakt berg i vanntunneler
TEMPERATUR- OG LASTANALYSE I GENERATORER

TEMPERATUR- OG LASTANALYSE I GENERATORER

Hvordan minimere slitasje av statorvindinger
TEST FOR STATORSTAVER

TEST FOR STATORSTAVER

Ny testmetode for kvaliteten på statorstaver
TRYKKMÅLINGER I VANNTUNNELER

TRYKKMÅLINGER I VANNTUNNELER

Beregning av vanntunnelers levetid
TURBINDESIGN FOR VARIABEL HASTIGHET

TURBINDESIGN FOR VARIABEL HASTIGHET

Design og optimalisering av Francisturbiner
VORTEX-GENERATOR

VORTEX-GENERATOR

Serraterte skovler og virvelgenerator kan dempe vibrasjoner i turbinen
1