1

RESULTATER I HYDROCEN

Her kan du se en fullstendig oversikt over forskningsresultater fra HydroCen. Du kan velge å sortere resultatene etter de tilknyttede forskningstemaene, eller etter hvilken arbeidspakke de tilhører i HydroCen.

FORSKNINGSTEMA
ARBEIDSPAKKE
FORBEDRET TILSIGSMODELL FOR VANNKRAFTPLANLEGGING

FORBEDRET TILSIGSMODELL FOR VANNKRAFTPLANLEGGING

Økning av vannkraftproduksjonens fleksibilitet
MILJØTILTAKS PÅVIRKNING PÅ VANNKRAFTSYSTEMETS FLEKSIBILITET

MILJØTILTAKS PÅVIRKNING PÅ VANNKRAFTSYSTEMETS FLEKSIBILITET

Hvordan påvirker nye og endringer i miljøtiltak?
MODELL FOR KJØREMØNSTERRELATERTE KOSTNADER

MODELL FOR KJØREMØNSTERRELATERTE KOSTNADER

Metode for å regne på operasjonskostnader
MYKE MAGASINRESTRIKSJONER

MYKE MAGASINRESTRIKSJONER

Tilpasninger i produksjonsplanleggingsmodeller
PRISPROGNOSER FOR STRØM

PRISPROGNOSER FOR STRØM

Åpne og tilgjengelige prognoser for simulering
PRODRISK-SHOP SIMULATOR

PRODRISK-SHOP SIMULATOR

Simulator for driftsinntekter
TOOLCHAINS

TOOLCHAINS

Sammenligning av modellkjeder for driftsplanlegging i vannkraftbaserte systemer
VERKTØY FOR BESLUTNINGSANALYSE

VERKTØY FOR BESLUTNINGSANALYSE

Hvordan ta riktige beslutninger
1