1

RESULTATER I HYDROCEN

Her kan du se en fullstendig oversikt over forskningsresultater fra HydroCen. Du kan velge å sortere resultatene etter de tilknyttede forskningstemaene, eller etter hvilken arbeidspakke de tilhører i HydroCen.

FORSKNINGSTEMA
ARBEIDSPAKKE
ARTSMANGFOLD I MAGASINER

ARTSMANGFOLD I MAGASINER

Effekt av vannstandsregulering på meiofaunaen
FJERNMÅLING I ELVEKARTLEGGING

FJERNMÅLING I ELVEKARTLEGGING

Bruk av LIDAR, flyfoto, dorner og satelitter
LEDEGJERDE FOR FISK

LEDEGJERDE FOR FISK

Hvordan lede fisken trygt forbi kraftinntaket
MILJØTILTAKS PÅVIRKNING PÅ VANNKRAFTSYSTEMETS FLEKSIBILITET

MILJØTILTAKS PÅVIRKNING PÅ VANNKRAFTSYSTEMETS FLEKSIBILITET

Hvordan påvirker nye og endringer i miljøtiltak?
MYKE MAGASINRESTRIKSJONER

MYKE MAGASINRESTRIKSJONER

Tilpasninger i produksjonsplanleggingsmodeller
PRODRISK-SHOP SIMULATOR

PRODRISK-SHOP SIMULATOR

Simulator for driftsinntekter
1