1

RESULTATER I HYDROCEN

Her kan du se en fullstendig oversikt over forskningsresultater fra HydroCen. Du kan velge å sortere resultatene etter de tilknyttede forskningstemaene, eller etter hvilken arbeidspakke de tilhører i HydroCen.

FORSKNINGSTEMA
ARBEIDSPAKKE
MODELL FOR KJØREMØNSTERRELATERTE KOSTNADER

MODELL FOR KJØREMØNSTERRELATERTE KOSTNADER

Metode for å regne på operasjonskostnader
OPPGRADERING TIL PUMPEKRAFTVERK

OPPGRADERING TIL PUMPEKRAFTVERK

Kan eksisterende vannkraftverk oppgraderes til pumpekraftverk?
OPTIMAL KONTROLL VED VARIABEL HASTIGHET

OPTIMAL KONTROLL VED VARIABEL HASTIGHET

Bruk av virtuell treghet
OPTIMAL UTFORMING AV RIBBESANDFANG

OPTIMAL UTFORMING AV RIBBESANDFANG

Metode for å finne best utforming av ribbesandfang
PRISPROGNOSER FOR STRØM

PRISPROGNOSER FOR STRØM

Åpne og tilgjengelige prognoser for simulering
PRODRISK-SHOP SIMULATOR

PRODRISK-SHOP SIMULATOR

Simulator for driftsinntekter
TRYKKMÅLINGER I VANNTUNNELER

TRYKKMÅLINGER I VANNTUNNELER

Beregning av vanntunnelers levetid
1