Forskningstema  /  Strømpriser og kraftmarked

Strømpriser og kraftmarked 

En gang i timen beregner kraftbørsen Nord Pool strømprisen for de ulike regionene i Norden. Enten man skal kjøpe eller selge,  er det svært viktig for de fleste markedsaktørene å ha kunnskap om prisdannelsen og hvordan den kan utvikle seg i fremtiden. 

Strømpriser og kraftmarked 

En gang i timen beregner kraftbørsen Nord Pool strømprisen for de ulike regionene i Norden. Enten man skal kjøpe eller selge,  er det svært viktig for de fleste markedsaktørene å ha kunnskap om prisdannelsen og hvordan den kan utvikle seg i fremtiden. 

Fundamentale markedsmodeller er mye brukt til å beregne de marginale kostnadene for å produsere fremskaffe energi i det nordiske kraftsystemet. Markedsmodellene er basert på en fysisk beskrivelse av faktisk produksjon, transmisjon og forbruk. 

Slike beregninger kan tolkes som prisprognoser siden modellene simulerer markedsklareringen for fremtidige scenarier av fornybar energitilførsel (som tilsig, vind og sol), kraftetterspørsel, marginale kostnader for termisk kraft, og så videre. 

Prisprognoser brukes blant annet i driftsplanleggingen av vannkraftproduksjon og i investeringsanalyser for ny kraftproduksjon.

Et fornybart kraftsystem gir nye utfordringer

Det nordiske kraftmarkedet er i utvikling både når det gjelder teknologiske løsninger og markedsstrukturer. Det er satt strenger krav for å øke andelen fornybar energi, samtidig som at kjernekraft gradvis fases ut. 

Denne utviklingen gjør at den totale andelen uregulerbar fornybar kraft vil fortsette å øke, og medfører høyere krav til fleksibilitet og reguleringsevne både på produksjons- og forbrukssiden. 

I et slikt fremtidig system vil prisen styres av andre drivere enn hva tilfellet er i dagens marked. Det et er blant annet forventet at korttids usikkerhet knyttet til tilgjengelighet av vind- og solkraft samt at fleksibilitet på forbrukssiden vil være viktige drivere for prisdannelsen.

Illustrasjon fra rapporten "Multimarked modeling. Application of different models to HydroCen Low Emission scenario" med sammenligning av strømpriser.

KONTAKT

Birger Mo, SINTEF Energi

Mari Haugen, SINTEF Energi

FORSKNINGSRESULTATER

HÅNDBØKER OG VERKTØY

PUBLIKASJONER

Multimarket modelling
Mari Haugen & Linn Emelie Schäffer (2020)


Modelling batteries
Linn Emelie Schäffer (2020)


Environmental Constraints in Seasonal Hydropower Scheduling Survey and Feasibility.
Arild Helseth (2019)


Power Price Scenarios -  Results from the Reference scenario and the Low Emission scenario.
Linn Emelie Schäffer & Ingeborg Graabak (2019)


ValueFlex – the value of flexibility.
Michael Belsnes, Ellen Aasgård & Liv Randi Hultgreen

FLERE AKTUELLE TEMA

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

KONTAKT

Birger Mo, SINTEF Energi

Mari Haugen, SINTEF Energi

FORSKNINGSRESULTATER

HÅNDBØKER OG VERKTØY

PUBLIKASJONER

Multimarket modelling
Mari Haugen & Linn Emelie Schäffer (2020)


Modelling batteries
Linn Emelie Schäffer (2020)


Environmental Constraints in Seasonal Hydropower Scheduling Survey and Feasibility.
Arild Helseth (2019)


Power Price Scenarios -  Results from the Reference scenario and the Low Emission scenario.
Linn Emelie Schäffer & Ingeborg Graabak (2019)


ValueFlex – the value of flexibility.
Michael Belsnes, Ellen Aasgård & Liv Randi Hultgreen

FLERE AKTUELLE TEMA

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

NYHETER OG BLOGGER

RenewHydro skal forske på bærekraftig og fleksibel vannkraft

Author: Juliet Landrø

Et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi skal utvikle vannkrafta slik at den blir mer fleksibel og bidrar til mer bærekraftig fornybar energi. Med økt samarbeid og ny kunnskap innen teknologi, markeder, miljø og samfunn vil forskningssenteret RenewHydro jobbe for å nå nasjonale energi-, klima- og naturmål. 

RSS
1234

|