Forskningstema  /  Miljøløsninger og teknologi

Miljøløsninger og teknologi

Vannføring, vanntemperatur, isforhold og vannkvalitet endres i elver med kraftproduksjon. Det forandrer de fysiske forholdene i elva, og påvirker livsgrunnlaget for de som lever der. Målet til forskerne i arbeidspakke 4, Miljødesign, i HydroCen er derfor å utvikle kunnskap og nyskapende teknologi for å gjøre vannkraften så bærekraftig som mulig. 

Frode Fossøy (NINA) samler inn en vannprøve fra Nidelva

Høyteknologisk miljødesign 

I HydroCen er miljødesign oppgradert og utvidet til å brukes for flere arter enn laks, og til å inkludere folks bruk av elver og vassdrag. 

Utvikling av ny miljøteknologi vil kunne gi bedre og mer kostnadseffektiv overvåkning av miljøtilstanden i regulerte vassdrag. Miljø-DNA er et innovativt genetisk verktøy som kan brukes til å kartlegge biologisk mangfold ved hjelp av en vannprøve. 

I HydroCen har Miljø-DNA blitt benyttet sammen med mer konvensjonelle metoder for blant annet å kartlegge om terskler i elva Nea fungerer som vandringshindre og påvirker bunndyrfaunaen. Genetiske metoder kan også brukes for å estimere bestandsstørrelse ved å benytte slektskapsanalyser for å undersøke antall fisk som bidrar med genetisk materiale til neste generasjon, "Close-kin mark–recapture" (CKMR). 

En annen type teknologi som allerede er viktig for kostnadseffektiv overvåkning av vassdrag er fjernmåling. Ved bruk av LIDAR-data i kombinasjon med sonar og flyfoto kan vi kartlegge vassdrag med hensyn til ulike typer habitat for fisk og øke forståelsen for fiskens bruk av vassdragene og effekter av vassdragsregulering. 

Forskerne brukte elva Nea som case-studie til å utvikle metoden, HER er sluttrapporten og HER kan du lese mer om hvordan de kombinerte høyteknologiske metoder som miljøDNA, laser, satelitter og droner, sammen med biologiske undersøkelser. Samarbeid med kraftselskapet og lokale interesser styrket også prosjektet.

FAKTA OM MILJØDESIGN

Miljødesign er en metode som stiller en diagnose på elva, og deretter finner riktig «medisin». Det innebærer blant annet utredning av flaskehalser for produksjon av fisk i vassdraget og identifisere og gjennomføre tiltak som kan bedre livsgrunnlaget for fisk.

Miljødesign for laks ble utviklet i forskningssenteret CEDREN, og blir viderutviklet for flere arter og naturtyper i HydroCen.

Her er Miljødesignhåndboka for laks

Kortstokkmetoden for avveiing mellom miljø og kraft 

I prosjektet AlternaFuture ble det utviklet en kortstokkmetode der man laget ulike scenarioer med kombinasjoner av kraftverkprosjekter og miljøprosjekter for å veie kraft mot miljø og dermed i sum kunne vurdere hvordan man kan få mer kraft og samtidig positive effekter på miljøet i vassdraget.  

Kortstokkmetoden for avveiing mellom mMiljødesignmetodikken er et viktig verktøy for å gjøre vannkraften mer bærekraftig. Den regulerbare vannkraften vil spille en viktig rolle i fremtidens kraftsystem flankert av vind- og solenergi. Ved opprustning og/eller utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg vil vi kunne få mer kraft ut av det eksisterende vannkraftsystemet med minimalt med nye arealinngrep. 

KONTAKT

FORSKNINGSRESULTATER

HÅNDBØKER OG VERKTØY

PUBLIKASJONER

Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea

Line Sundt-Hansen, Torbjørn Forseth, Atle Harby, Terje Bongard, Frode Fossøy, Ingerid Julie Arnesen, Berit Köhler, Markus Annti Mikael Majaneva, Rolf Sivertsgård, Helge Skoglund, Margerte Skår & Håkon Sundt (2021)


Bruk av fjernmålingsdata for kartlegging avhabitat

Håkon Sundt, Knut Alfredsen, Jon Museth & Torbjørn Forseth (2021)


Bruk av satellittbilder for elvebunnskartlegging

Håkon Sundt, Knut Alfredsen & Atle Harby (2021)


Bruk av fjernmålingsdata for analyse avterskelendringer

Berit Köhler & Håkon Sundt (2021)


AlternaFuture - Final Report

Vereide Kaspar, Birger Mo, Torbjørn Forseth, Leif Lia, Arne Nysveen, Ole Gunnar Dahlhaug, Linn Emelie Schäffer, Ana Adeva Bustos, Line Sundt-Hansen, Eirik Øvregård, Pål Glimen, Trygve Hesthagen, Margrete Skår & Torbjørn Kristian Nielsen (2020)

FLERE AKTUELLE TEMA

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

KONTAKT

FORSKNINGSRESULTATER

HÅNDBØKER OG VERKTØY

PUBLIKASJONER

Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea

Line Sundt-Hansen, Torbjørn Forseth, Atle Harby, Terje Bongard, Frode Fossøy, Ingerid Julie Arnesen, Berit Köhler, Markus Annti Mikael Majaneva, Rolf Sivertsgård, Helge Skoglund, Margerte Skår & Håkon Sundt (2021)


Bruk av fjernmålingsdata for kartlegging avhabitat

Håkon Sundt, Knut Alfredsen, Jon Museth & Torbjørn Forseth (2021)


Bruk av satellittbilder for elvebunnskartlegging

Håkon Sundt, Knut Alfredsen & Atle Harby (2021)


Bruk av fjernmålingsdata for analyse avterskelendringer

Berit Köhler & Håkon Sundt (2021)


AlternaFuture - Final Report

Vereide Kaspar, Birger Mo, Torbjørn Forseth, Leif Lia, Arne Nysveen, Ole Gunnar Dahlhaug, Linn Emelie Schäffer, Ana Adeva Bustos, Line Sundt-Hansen, Eirik Øvregård, Pål Glimen, Trygve Hesthagen, Margrete Skår & Torbjørn Kristian Nielsen (2020)

FLERE AKTUELLE TEMA

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

NYHETER OG BLOGGER

RenewHydro skal forske på bærekraftig og fleksibel vannkraft

Author: Juliet Landrø

Et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi skal utvikle vannkrafta slik at den blir mer fleksibel og bidrar til mer bærekraftig fornybar energi. Med økt samarbeid og ny kunnskap innen teknologi, markeder, miljø og samfunn vil forskningssenteret RenewHydro jobbe for å nå nasjonale energi-, klima- og naturmål. 

RSS
1345678910Last

|