Ledegjerde for fisk

Forskerne har funnet en måte å bruke vannets egne krefter til å lage en strøm som går på tvers av elva. Det flytende ledegjerdet som er testet i Mandalselva kan redde tusenvis av fisk fra å bli drept. 

PhD-kandidat Halvor Kjærås gjør hydrauliske målinger ved ledegjerdet i Mandalselva.

Prosjektet introduserer en helt ny metode for å hindre fisk fra å gå i inntaket til kraftverk. Ved å endre strømingsmønsteret leder gjerdet fisken bort i stedet for å fysisk sperre for fisken som er dagens «best practice». Metoden som ansees som best practice i dag medfører store økonomiske tap, og er derfor i liten grad benyttet.

Kan redde fisk uten å tape kraft

Resultatene fra prosjektet vil bidra til at kraftverk kan driftes i større perioder av året uten å gå på bekostning av hensyn til nedstrøms fiskevandring. Metoden gjøres tilgjengelig gjennom publisering av forskning, bredere tilgjengeliggjøring kan gjøres i form av for eksempel metodebeskrivelse som tillegg til Håndbok for miljødesign eller tilsvarende. 

Det er allerede vist at metoden har kommersielt potensiale da den kan tilbys som en tjeneste i porteføljen fra eksperter innen miljødesign og rådgivende ingeniører. Videre produktutvikling kan gjøres av utstyrsleverandører som kan tilby spesialisert utstyr for formålet.

Kontakt

Torbjørn Forseth, NINA (prosjektleder)

Ana Silva, NINA (prosjektleder)

Svein Haugland, Agder Energi

Tjøl Eiken, Steis Mekaniske verksted

Prosjektinfo

Prosjektnavn:
Ecological connectivity for fish in regulated rivers

Varighet:
2018-2020

Arbeidspakke i HydroCen:
Miljødesign

Partnere

Publikasjoner

Håndbøker og verktøy

VIDEO & WEBINAR

I NYHETENE

Nyhetsbrev fra HydroCen

Kontakt

Torbjørn Forseth, NINA (prosjektleder)

Ana Silva, NINA (prosjektleder)

Svein Haugland, Agder Energi

Tjøl Eiken, Steis Mekaniske verksted

Prosjektinfo

Prosjektnavn:
Ecological connectivity for fish in regulated rivers

Varighet:
2018-2020

Arbeidspakke i HydroCen:
Miljødesign

Partnere

Publikasjoner

Håndbøker og verktøy

VIDEO & WEBINAR

I NYHETENE

Nyhetsbrev fra HydroCen

|