1

hydrocen nyheter

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

Høydepunkter fra HydroCen i 2022
Author: Silje Margrethe Nessjø Larsen

Høydepunkter fra HydroCen i 2022

Strømpriser, kraftkrise og naturkrise har i 2022 gjort vannkraftforskning til et hett tema. Nå trengs det nye løsninger på utfordringer vi ikke hadde sett for oss for bare få år siden. Og HydroCen har brukt mye tid på formidling og tilgjengeliggjøring av forskningsresultater.

Noen spennende resultater 

I 2022 har forskerne publisert 21 vitenskapelige artikler. Noen av resultatene fra senteret har vært: 

  • Et system som «lytter» til elektromagnetiske motorer, og bruker AI og maskinlæring til å oppdage feil hos roterende maskiner uten at maskinen må stoppes og skrues i fra hverandre. Systemet er patentert og NTNU har fått midler for å verifisere og få tatt i bruk teknologien sammen med svært interesserte industripartnere. 
  • En metode hvor vi bruker DNA for å telle antall fisk som gyter i elva. Dette kan brukes for å kartlegge om bestanden i elva er levedyktig og vil være til nytte for kraftprodusenter som skal gjøre miljøtiltak og vilkårsrevisjoner. Metoden er mer effektiv og raskere enn tidligere metoder vi har brukt. 
  • Et verktøy for å beregne den økte kostnaden for nye driftsmodus med økt start-stopp. Verktøyet tar med i betraktningen den tekniske tilstanden til turbin og generator, varighet på nedetiden og kostnad ved å produsere på del-last. 

Formidler nyttig forskning 

Når vi nå har kommet godt over halvveis i senterperioden og har begynt innspurten, har vi jobbet med å synliggjøre forskningsresultatene som blir gjort i HydroCen.  

- Det er veldig stas at forskninga vår har bidratt til over hundre mediesaker i 2022, og at vi på sosiale medier når ut til flere tusen hver måned, sier senterleder Liv Randi Hultgreen. God formidling er en av kjerneoppgavene til et forskningssenter, og essensielt for at våre partnere skal få kjennskap til resultatene. 

Noen av toppsakene fra HydroCen-bloggen var  

Ny metode «bremser» mer kraft ut av turbin og generator”, “Små signaler fra elmotorer kan hindre store elbil-ulykker" og “Nå vil forskerne hjelpe laksen forbi farlige turbiner og tilbake til havet”. 

Image

HydroCen-forsker Hossein Ehya som har laget et system for å "lytte" til motorens magnetfelt for å oppdage feil før de blir for store. 

Kunnskapsbank for vannkraftforskning 

I HydroCen Kunnskapsbank har vi lansert en rekke nye sider for forskningsresultater i HydroCen, blant annet om “Ny testmetode for levetid hos statorstaver”, “Metode for å beregne levetid for vannkrafttunneler” og “Simulator for driftsinntekter” 

Vi vil fortsette å fylle på med mye mer innhold her i 2023 slik at partnere, forvaltning, kraftbransje og andre enklere kan nyttiggjøre seg av forskningen, sier Hultgreen. 

Kunnskapsbanken er også å finne på engelsk. 

Image

Senterleder Liv Randi Hultgreen i Vannkraftlaboratoriet på NTNU.

Tilbake til «normalen» 

Etter flere år med Covid-19 og mange digitale møter har vi i år kunnet møtes fysisk igjen i langt større grad! Det har gjennom året vært større og mindre samlinger hvor industri og forskerne har møttes og kunnet diskutere.  

Vi har blant annet hatt flere fagutvalgsmøter, forskersamlinger og seminarer hvor forskere og vannkraftbransje har møttes fysisk. Flere av arrangementene er også lagt ut som webinarer for å gjøre arrangementene mer tilgjengelige.

Nye forskere 

En stor gratulasjon er også på sin plass til våre dyktige doktorstipendiater Andreas Kleiven, Håkon Sundt, Hossein Ehya og Nirmal Acharya som alle sammen fullførte sin PhD og har disputert i løpet av året!  

De har alle frembrakt svært nyttig kunnskap og verktøy som vil bli viktige for vannkrafta i årene som kommer. HydroCen er ikke ferdige med å utdanne nye forskere, og har i 2022 ansatt to nye PhD-er og to PostDoc-er. 

Her er lista over vitenskapelige publikasjoner fra HydroCen: Publikasjoner i HydroCen 

 

Kontakt:

Liv Randi Hultgreen, senterleder HydroCen

Previous Article Balkan ser til norsk vannkraftforskning
Next Article Ny forskning kan hjelpe ålen forbi kraftverkene
Print
991

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

1