1

hydrocen nyheter

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

Author: Silje Margrethe Nessjø Larsen

Foredrag fra Fagutvalgsmøte 19. oktober 2022

Nesten hundre personer fra vannkraftbransjen og forskninga møttes for å diskutere resultater og forskning. Tverrfaglighet, resultater og videre arbeid sto på agendaen. HydroCen startet sin forskning i 2016 – men er denne forskninga fremdeles relevant? Svaret er definitivt ja! Klima, forsyningssikkerhet og bærekraft er alle tema som har blitt enda viktigere.

Det ble hold mange spennende foredrag, her finner du både opptak og/eller nedlastbar PDF fra de forskjellige foredragene! 

Krise-krise - klima, pris, kraft, overføringskapasitet, deling... Har vi egentlig en krise? av Inge R Gran

Under temaet “Kraft- eller priskrise? Hvordan bidrar forskninga i HydroCen nå og i fremtiden?” fikk vi servert foredragene: 

HydroCen WP1 Relevant no og i morgon? Av Leif Lia 

Turbin og generator, fleksibel leveranse i kombo med vind og sol Av Ole Gunnar Dahlhaug og Arne Nysveen

Konklusjoner fra energi-krise-seminarene Av Asgeir Tomasgard

Smakebiter fra WP3 & Magasin-disponering høst 2021 Av Birger Mo 

Forutsetninger for og erfariniger fra digitalisering i en usikker tid Av Ingrid Vilberg og Hans I. Skjelbred

Under temaet “Klima- og naturkrise? Hvordan bidrar forskninga i HydroCen nå og i fremtiden?” fikk vi foredragene:

Vannkraft, klima og natur Av Ingeborg Helland og Torbjørn Forseth 

Vannkraft og klima Av Tor Haakon Bakken og Line Sundt-Hansen 

Bærekraftig økning i verdi av (norsk) vannkraft i fremtidens klima Av Ana Bustos og Stian Backe 

FIREPLUG-prosjektets forskning på vind, vann, sol og arealbruk Av Mahmoud Kenawi 

Raske endringer i samfunnet - Hvordan kan forskningen holde seg relevant når rammebetingelsene rundt forskninga endrer seg så raskt og mye? Av Atle Harby

Previous Article Nytt gir sikrer mer fleksibel vannkraft
Next Article Webinar om Vannkraft og klima
Print
773

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

1