Forskningstema  /  Datainnsamling, måleutstyr og analyse

Datainnsamling, måleutstyr og analyse

I HydroCen jobber vi langsiktig med å samle inn og tilgjengeliggjøre måledata for å øke forståelsen og forbedre alle aspekter ved vannkraftverk. Det gjør vi gjennom å utvikle ny teknologi for å muliggjøre målinger på nye steder eller måter å installere målere på gamle kraftverk. 

Datainnsamling, måleutstyr og analyse

I HydroCen jobber vi langsiktig med å samle inn og tilgjengeliggjøre måledata for å øke forståelsen og forbedre alle aspekter ved vannkraftverk. Det gjør vi gjennom å utvikle ny teknologi for å muliggjøre målinger på nye steder eller måter å installere målere på gamle kraftverk. 

I norske vannkraftanlegg er det ikke nødvendigvis lett å måle siden mange av kraftverkene er fra en tid lenge før slike målinger var mulig å gjennomføre, eller drømme om å gjennomføre. 

Digitalisering

Mer måledata kan åpne nye muligheter for forskning og overvåking av anleggene. 

Ofte blir dette temaet puttet under paraplyen digitalisering. 

For HydroCen er digitalisering et verktøy for å muliggjøre og forbedre forskning på områder relatert til vannkraft. I disse områdene finner man alt fra overordnet overvåking av biologi, miljø, kraftverk og dammer. 

Overvåkning for bedre vedlikehold og feilsøking

Arbeidet i HydroCen handler blant annet om overvåking av tilstanden til kraftverkskomponenter som generator, turbin og transformator. 

I tillegg er det et ønske om å etablere et system hvor modeller av forskjellige komponenter kan knyttes sammen slik at man kan studere dem sammen under de samme forutsetningene. 

Det er et ønske å kunne bruke informasjonen man får fra dette arbeidet til å merke når det er noe galt, eller enda bedre merke at det snart kommer til å være noe galt. Dette kan gjøres både gjennom å finne et slags fingeravtrykk som knyttes til en bestemt feil i f.eks. turbinen eller gjennom avansert maskinlæring for å se mønstre i dataen som tidligere ikke var mulig.

KONTAKT

Bjørn Winther Solemslie, NINA/NTNU

Kaspar Vereide, NTNU

Arne Nysveen, NTNU

Birger Mo, SINTEF Energi

FORSKNINGSRESULTATER

HÅNDBØKER OG VERKTØY

PUBLIKASJONER

FLERE AKTUELLE TEMA

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

KONTAKT

Bjørn Winther Solemslie, NINA/NTNU

Kaspar Vereide, NTNU

Arne Nysveen, NTNU

Birger Mo, SINTEF Energi

FORSKNINGSRESULTATER

HÅNDBØKER OG VERKTØY

PUBLIKASJONER

FLERE AKTUELLE TEMA

Om HydroCen

Vi er et forskningssenter for miljøvennlig energi.

Forskere skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraft.

Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Om Kunnskapsbanken

Målet med kunnskapsbanken er å samle og tilgjengeliggjøre kunnskapen fra forskningen i HydroCen slik at resultater kan tas i bruk direkte av vannkraftbransjen eller i videre forskning, og dermed bidra til å sikre verdiskapning og samfunnsnytte.

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

NYHETER OG BLOGGER
RSS
12345

|