1

hydrocen nyheter

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

Naturvennlig vannkraft er tema på internasjonal konferanse i Trondheim
Vøringfossen i Norge. Foto: S. M. Tunli
Author: Juliet Landrø

Naturvennlig vannkraft er tema på internasjonal konferanse i Trondheim

Vannkraft er en av de mest effektive formene for fornybar energi, men kan også innebære store naturinngrep. På konferansen "Sustainablility in hydropower" samles eksperter, forskere, industriaktører og beslutningstakere fra hele verden for å diskutere hvordan vannkrafta kan bli mer bærekraftig.

Her er programmet til konferansen som går av stabelen 13.-15.juni i Trondheim, og her kan du melde deg på.

- Vi står overfor noen av vår tids største utfordringer i klima- og naturkrisen, så vi tar opp dagsaktuelle tema som EU-regelverk og naturvennlig fornybar energi, sier Jo Halvard Halleraker, gjesteforsker på NTNU og sjefsingeniør i Miljødirektoratet.

Stafett med gode eksempler 

Både energisektoren og samfunnet skal håndtere både naturkrisen, og behovet for bærekraftige energi som er mer presserende enn noensinne. 

Vannkraft spiller en viktig rolle i verdens energimiks, men utfordringer knyttet til miljøpåvirkning og rundt samfunnsaksept er krevende i mange prosjekter både i Norge og internasjonalt. Konferansen har derfor som mål at programmet skal vise en helhetlig tilnærming til vannkraftutvikling trekke frem prosjekter som både tar hensyn til miljøet og samfunnet.

- En av tingene jeg ser mest frem til er på dag én hvor vi får høre om noen av de mest naturvennlige regulerte vassdragene i verden. Det er en serie med foredrag fra USA, Østerrike, Frankrike, Sverige og Norge som viser eksempler der de får til både vannkraftproduksjon og godt vassdragsmiljø, sier Halleraker.

- Det har også vært interesse rundt deler av programmet som handler om innovasjon innen miljødesign. Blant annet fiskevennlige turbiner som er utviklet av det amerikanske selskapet Natal Energy, sier han.

Flere forskere fra HydroCen vil også presentere resultater som er utviklet i forskningssenteret. Blant annet utvidet miljødesign, fiskevandringsløsninger og anbefalinger om best praksis løsninger for vannkraft og fisk (IEA).

Hva er bærekraftig nok?

Gjennom keynote-foredrag fra både forskere, bransje og internasjonale eksperter tar konferansen opp temaene bærekraftsutfordringer og framtidsrettede tiltak i sektoren.  

- Panelsamtalene blir også spennende, og et mål er å prøve å enes om hva som er «bærekraftig nok» eller skånsom vannkraft, sier Halleraker.

Han mener en av de store styrkene til denne konferansen er at både forskere, bransje og forvaltning møtes, og bidrar til best mulig felles forståelse mellom forskere, industri og myndigheter.

- Vi vil belyse økologisk bærekraft og dele beste praksis om naturvennlig vannkraft, identifisere bærekraftsutfordringer og diskutere god forvaltning, og jeg håper mange fra den norske vannkraftindustrien deltar enten i Trondheim eller digitalt, sier Halleraker. 

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom NTNU, Miljødirektoratet, forskningssenteret HydroCen og Sveriges Havs och Vattenmyndighet. Den er en oppfølging av en tidligere bærekraftig vannkraftkonferanse  arrangert i Nord-Sverige i juni 2019, arrangert av svensk vann og miljøforvaltning. 
 

Previous Article Analyse av temperatur- og lastdata fra vannkraftgeneratorer
Next Article Internasjonalt samarbeid kan styrke vannkraftplanlegging
Print
574

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

1