1

hydrocen nyheter

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

Forskersamarbeid med svenske kolleger
Author: Silje Margrethe Nessjø Larsen

Forskersamarbeid med svenske kolleger

Nytt forskersamarbeid kan bli resultatet etter at forskere fra HydroCen og Svensk Vattenkraftcentrum (SVC) møttes ved laboratoriene til Vattenfall i Älvkarleby, Sverige.

Fra vannet faller som regn i vannkraftmagasinet til det kommer ut stikkontakten hjemme passerer det både elvebunn, fisk, tunnelkonstruksjoner og avansert turbin- og generatorteknologi. Prisen for å bruke den er noe både forbrukere, kraftprodusenter og forskere ønsker å forutsi. For at vannkraftsystemet skal bli enda bedre til å gi oss fornybar energi på en effektiv og bærekraftig måte er det viktig at forskere innen biologi, teknologi og ingeniørvitenskap samarbeider med hverandre og med eksperter som jobber i bransjen, også på tvers av landegrenser. 

Det er noe av grunnen til at forskere fra HydroCen møtte sine svenske kolleger i Svensk Vattenkratcentrum (SVC) denne uka. Målet med seminaret var satt sammen for å vise hverandre hvilke laboratoriefasiliteter som finns i hvert av sentrene, og å diskutere mulige samarbeidsprosjekter i framtiden for å styrke vannkraftproduksjonen både i Norge og Sverige.

 

Eksperimentell fyllingsdam 

Storskala fyllingsdam med installerte feil for å kunne teste ulike metoder som tester for feil i dammen. Hensikten er se hvor gode metodene er for å finne de installerte feilene.

Image

Image

 

«Lakseleratoren»  

Dette er en stor vanntank som brukes for å studere adferden til blant annet laks og ål, og hvordan de beveger seg under ulike forhold i elva. Gjennom samarbeidet i Kelt2Sea, skal forskere fra HydroCen i neste uke kjøre forsøk på hvordan vinterstøinger beveger seg gjennom vannet. 

Image

Image

Prosjektleder for Kelt2Sea, Ana da Silva forteller om prosjektet og forsøkene de skal kjøre. 

 

Sementlaboratoriet 

Her jobber forskerne med testing av egenskaper for ulike blandinger av betong, som brukes i mange deler av vannkraftverket. For eksempel i dammen og til sikring inne i tunnelene.

Image

Image

 

Turbinlaboratoriet

Her forsker de på turbinteknologi, og har samarbeidspotensiale med Vannkraftlaboratoriet ved NTNU. 

Image

Image

 

Bruk av droner og roboter  

Kraftanlegg er ofte plassert utenfor allfarvei. Noen steder kan det være både vanskelig eller uforsvarlig å sende inn mennesker for å for eksempel gjøre tilstandsanalyser. Roboter og droner kan derfor være gode verktøy for å undersøke deler av kraftanlegg.

Image

Image

 

Målinger og forsøk på flomløp.  

Samarbeid med HydroCen-prosjekt InSpillyFish. 

Image

Image

 

Diskuterte felles problemstillinger 

I løpet av workshopene ble det oppdaget flere prosjekter med likheter hvor det vil være interessant for forskerne å følge opp hverandre. Det er også flere problemstillinger rundt den norske og svenske vannkraftproduksjonen, som gir gode muligheter for mer samarbeid mellom forskerne i tiden framover.

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Previous Article Skal bruke miljø-DNA for å finne ut hvordan vannkraft påvirker artsmangfold i elver
Next Article Metode for regne ut hvordan miljøtiltak påvirker fleksibiliteten i vannkraftsystemet
Print
423

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

1