Resultater  /  TwinLab - digital tvilling for vannkraft

TwinLab - digital tvilling for vannkraft

Norske vannkraftverk er i starten på en digital omstilling der tilgang på, og bruk av, data er avgjørende. I HydroCen har forskerne laget et laboratorium for å utvikle digitale tvillinger, og i disse videoene beskriver de hvordan det brukes.

TwinLab - digital tvilling for vannkraft

Norske vannkraftverk er i starten på en digital omstilling der tilgang på, og bruk av, data er avgjørende. I HydroCen har forskerne laget et laboratorium for å utvikle digitale tvillinger, og i disse videoene beskriver de hvordan det brukes.

En digital tvilling er et verktøy som kan utvikles for effektiv beslutningstaking og drift av vannkraftverk. Der kan både numeriske simuleringer og sanntids måledata kombineres for å best representere systemet. For å utvikle en digital tvilling av et vannkraftverk er man avhengig av ulike modeller og data for hydrologi og tilsig i nedbørsfeltet, tunnel, vannvei, turbin og generator.

Tester hypoteser i sanntid 

TwinLab ble utviklet igjennom HydroCen og er en digital samarbeidsplattform med den nødvendige datainfrastrukturen for å kunne kombinere numeriske simuleringer og målte data i sanntid. TwinLab skal øke samarbeid mellom forskere og studenter fra ulike fagdisipliner og samle kode og data fra ulike felt for å kunne utvikle digitale tvillinger av vannkraftverk. I TwinLab kan metoder og modeller testes ut i et relevant miljø på data fra operative kraftverk for effektiv hypotesetesting og utvikling.  

 

Kraftprodusenter kan koble seg på det digitale laboratoriet 

Digitalisering av vannkraft og utvikling av digitale tvillinger er et tverrfaglig tema som omfatter mange vannkraftdisipliner, i tillegg til IT og data science. TwinLab skal øke samarbeidet på tvers av disiplinene og bidra til at digitale løsninger, nye metoder og modeller tas raskere i bruk i vannkraftbransjen.

I dette prosjektet har en metode for sikker strømming av blitt demonstrert i samarbeid med Skagerak Kraft. Flere kraftselskap kan også koble seg på TwinLab og tilgjengeliggjøre aktuelle data fra sine kraftverk dersom ønskelig. Det har blitt gjennomført flere piloter for å demonstrere bruken av TwinLab for ulike bruksområder innen vannkraft og digitalisering.

  • Tilgjengeliggjøre sanntidsdata fra vannkraftlaboratoriet
  • Tilgjengeliggjøre og bruke sanntidsdata fra Grunnåi kraftverk i samarbeid med Skagerak Kraft
  • Analysere lab-data for deteksjon av løpehjulsskade
  • Utvikling av en modell for sanntids estimat av turbinvirkningsgrad
  • Teste og inkludere simuleringsmodeller for hydrologi og elvehydraulikk i TwinLab

Nyhetsbrev fra HydroCen

Kontakt

Ingrid Vilberg,SINTEF Energi

Prosjektinfo

Prosjektnavn:
TwinLab - Digital twin laboratory for hydropower

Varighet:
2021-2023

Arbeidspakke i HydroCen:
Marked og tjenester

Partnere

Publikasjoner

TwinLab - Digital twin laboratory for hydropowerIngrid Vilberg, Hans Ivar Skjelbred, Bjørnar Fjelldal, Håkon Toftaker, Mauro Carolli, Ana Adeva Bustos og Sigurd Hofsmo Jakobsen. Trondheim 2023

Håndbøker og verktøy

Kontakt

Prosjektinfo

Prosjektnavn:
TwinLab - Digital twin laboratory for hydropower

Varighet:
2021-2023

Arbeidspakke i HydroCen:
Marked og tjenester

Partnere

Publikasjoner

TwinLab - Digital twin laboratory for hydropowerIngrid Vilberg, Hans Ivar Skjelbred, Bjørnar Fjelldal, Håkon Toftaker, Mauro Carolli, Ana Adeva Bustos og Sigurd Hofsmo Jakobsen. Trondheim 2023

Håndbøker og verktøy

TwinLab - Digital twin laboratory for hydropowerIngrid Vilberg, Hans Ivar Skjelbred, Bjørnar Fjelldal, Håkon Toftaker, Mauro Carolli, Ana Adeva Bustos og Sigurd Hofsmo Jakobsen. Trondheim 2023

Nyhetsbrev fra HydroCen

TwinLab - Project overview

In this video Hans Ivar Skjelbred presents an overview of the background and objectives for TwinLab, including the various test cases within digitalization in hydropower.


TwinLab - Virtual infrastructure

This video with Bjørnar Fjelldal from SINTEF Energy Research gives a quick introduction to the TwinLab virtual infrastructure which is based on the SINTEF Energy Virtual Lab (vLab). You will see the general tech stack, and have a quick live demo on how to access and work with the TwinLab/vLab.


TwinLab - Francis turbine crack detection

Håkon Toftaker presents the test case of using TwinLab for data analysis and detection of a cracked blade in a model Francis runner. This test case is based on a previous master thesis in the Waterpower Laboratory at NTNU [1], where the aim was to detect a blade damage in the model runner. [1]: Støren, G.K. 2021. Signature investigation of typical faults on a Francis turbine. Master thesis. ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2779679


TwinLab - Introduction to implementing environmental models and tools

In this video Mauro Carolli is introducing the test cases on implementing environmental models and tools in TwinLab.


TwinLab - Implementing Google Earth Engine

In this video Mauro Carolli is presenting the test case on implementing Google Earth Engine (GEE) in TwinLab.


TwinLab - Implementing GIS tool GRASS

Mauro Carolli presents TwinLab test case on implementing GIS tool GRASS.


TwinLab - Implementing hydrological model HYPE

Mauro Carolli is presenting TwinLab test case on implementing the hydrological model HYPE


TwinLab - Introduction to implementation of hydraulic model TELEMAC

In this video Ana Adeva-Bustos from SINTEF Energy Research gives an introduction to TwinLab test case on implementing hydraulic model TELEMAC-MASCARET.


TwinLab - Pre-processing for TELEMAC

Ana Adeva-Bustos presents the procedure for pre-processing for using TELEMAC MASCARET in TwinLab.


TwinLab - Running TELEMAC

Ana Adeva-Bustos demonstrates the use of TELEMAC MASCARET in TwinLab.


TwinLab - Post-processing for TELEMAC

Ana Adeva-Bustos presents the procedure for post-processing for TELEMAC MASCARET in TwinLab.


TwinLab - Next steps towards a digital twin of a catchment

In this video Ana Adeva-Bustos presents the final remarks on the implementation of environmental models and tools in TwinLab and the steps towards a digital twin of a catchment.


|