1

PUBLIKASJONER I HYDROCEN

PhD Avhandlinger

Nedenfor finner du listen over doktorgradsavhandlingene fra HydroCen-stipendiater.

Kristian Sagmo

Disputerte i 2021

Trailing edge vortex shedding in hydraulic turbines and the effect of stream-wise vorticity on vortex induced vibrations

Sagmo har testet hva som skjer med strømningene i turbinen hvis man lager turbinblader med taggete kanter. Resultatene tyder på at strømningsorienterte virvler kan brukes til å dempe vortex induserte vibrasjoner på maskin-blader.


Les mer om arbeidet hans her.

Igor Iliev

Disputerte i 2020

Francis turbines for variable speed operation

Iliev har i sitt PhD-prosjekt designet hele 421(!) turbiner, og har ved bruk av nummeriske modeller funnet det designet som er best for å kjøre med variabelt turtall.


Les mer om arbeidet hans her.

Erlend Løklingholm Engevik

Disputerte i 2019

Design and Operation Investigations for large Converter-Fed Synchronous Machines in Hydropower Applications

Erlend L. Engevik har i sin doktorgrad brukt numeriske modeller for å undersøke designet til synkrone maskiner, og sett på måter for å optimalisere designet. 

Bjørn Winther Solemslie

Disputerte i 2016

Experimental methods and design of a Pelton bucket

Solemslie har i sin doktorgrad sett på og utviklet en offentlig tilgjengelig metodikk på Pelton-turbingeometri og design. Han har også produsert kvantifiserbare strømmålinger av strømmen i turbinen og studert disse.

1