1

hydrocen nyheter

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

Her finner du HydroCen på PTK
Her er HydroCen-folk i aksjon under forskningsdagene. Vi regner med samme entusiasme på Forskjerhjørnet på PTK. Velkommen!
Author: Juliet Landrø

Her finner du HydroCen på PTK

Ny forskning har selvsagt plass på programmet på Norges største vannkraftkonferanse, Produksjonsteknisk konferanse, PTK. HydroCen presenterer nyttige resultater både på scenen og med “Forskerhjørnet”. 

Når hele kraftbransjen samles til sin årlige arena for faglig påfyll og diskusjon med kolleger innen vann-, vind- og solkraftproduksjon stiller også forskerne opp med ny og nyttig kunnskap. 

-PTK er av de viktigste møteplassene for vannkrafta, der vi møter bransjen, forvaltninga og andre forskere. Vi setter stor pris på å være tilstede her med mange foredrag, sier Liv Randi Hultgreen som leder forskningssenteret HydroCen.  

Pumpekraft, sikkerhet og mindre inngrep 

Smartere bruk av norsk vannkraft kan spare natur, sikre krafttilgang og øke fortjenesten.  Det er hovedfunnene fra HydroCen-rapporten PotOUT. Atle Harby og Leif Lia presenterer resultene i foredraget "Kan vi doble effekt i norsk vannkraft uten store naturinngrep?".

Damsikkerhet er et tema som bli tatt på stort alvor i kraftbransjen og forskning fra HydroCen viser at sikkerheten til norske steinfyllingsdammer kan tredobles. Geir Helge Kiplesund gir oss en smugtitt på resultatene fra doktorgradsavhandlingen sin som blir ferdig til sommeren. Foredraget har tittelen: “Dambrudd og plastring av fyllingsdammer”. 

Flere i HydroCen har forsket på pumpekraft, og Elena Pummer presenterer foredraget “Hydraulikk og realisering av underjordiske pumpekraftverk”. For å sikre at resultatene både er nyttige og kommer til nytte samarbeider HydroCen tett med industri og forvaltning. Kaspar Vereide sitt foredrag “Pumpekraft-potensiale hos Sira-Kvina" er derfor også knyttet til HydroCen. Flom blir mer og mer aktuelt for hver sesong og Oddbjørn Bruland presenterer “Potensial og bruk av flomtunneler”. 

Flere i kraftbransjen setter bærekraft høyt på dagsorden og dette er naturligvis også aktuellt i forskninga. Viviane Aubin fra SusHydro presenterer “Norsk vannkraft: må vi velge mellom økosystemer og det grønne skiftet”  og Ludwig Kuhn fra DeGas viser hvorfor Gassovermetning bør tas på alvor.  

Velkommen til forskerhjørnet! 

I tillegg stiller vi som vanlig med PhD-stipendiater og masterstudenter i Forskerhjørnet. Der får du smakebiter av pågående forskning.    

- Jeg håper at riktig mange kommer innom Forskerhjørnet for å møte de yngre forskerne og studentene vi har med oss, sier Hultgreen.  

Her er hele PTK-programmet! 

Previous Article Veikart for å håndtere naturrisiko
Next Article Kan tredoble sikkerheten til steinfyllingsdammer
Print
61

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

1