HydroCen arbeider tett sammen med vannkraftsektoren for å levere nye løsninger, kunnskap og kompetanse. Produksjonsselskaper, leverandører, konsulenter og myndigheter engasjerer seg aktivt i senteret for å sikre høy relevans for næringsliv og samfunn, bidra til implementering av resultater og utvikling av nye innovasjoner. 

Det er viktig med en økt nasjonal satsning hvor kraftprodusenter, leverandørindustri og forskningsmiljøer i fellesskap utvikler nye løsninger og roller for vannkraften i fremtidens energisystem. Kombinasjonen av sterke og tverrfaglige kompetansemiljøer, tilgjengelig laboratorieinfrastruktur og erfarne industriaktører gir en unik plattform for å utvikle og posisjonere norsk vannkraft.

En rekke av HydroCens' partnerbedrifter innen industrien har allerede startet implementeringer av flere resultater fra senteret. Nedenfor kan du lese om hvilken forskning og nye løsninger enkelte av partenerne har benyttet seg av.

OVERSIKT OVER HYDROCEN-PARTNERE

HydroCen har over 70 nasjonale og internasjonale partnere innen forskning, industri og forvaltning. NTNU, SINTEF Energi og NINA er hovedforskningspartnere. Sentrenes forskningsresultater skal skape grunnlag for utvikling, innovasjon og verdiskaping hos brukerpartnerne.

FORSKNINGSPARTNERE

INDUSTRIPARTNERE

FORVALTNINGSPARTNERE