1

hydrocen nyheter

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

Teller gytefisk med DNA

Author: Juliet Landrø

Ny metode bruker DNA for å finne ut hvor mange laks som gyter i elva. Det er viktig for kraftbransje og forvaltning å vite hvor levedyktig bestanden er når de skal gjøre vilkårsrevisjoner eller miljøtiltak, og denne metoden er både rask og kostnadseffektiv.

RSS

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

1