1

hydrocen nyheter

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

Ny rapport: Vannkraft er avgjørende i overgangen til fornybarsamfunnet
Author: Juliet Landrø

Ny rapport: Vannkraft er avgjørende i overgangen til fornybarsamfunnet

Det internasjonale energibyrået IEA er krystallklare på at vannkraft blir avgjørende for å lykkes med å øke fornybar kraftproduksjon og å integrere vind- og solkraft i energimiksen.

rapporten som ble presentert denne uka slår de fast at vannkraft må tilbake på energi-agendaen og at vannkraft bør erstatte fleksibiliteten som i dag kommer fra kull- og gasskraft i mange andre land.

— Vannkraften har i lang tid sørget for verdiskaping basert på energiressursene våre her i Norge. Det skal den også gjøre i tiden som kommer, sa statssekretær Tony C. Tiller, som presenterte rapporten sammen med blant annet IEA-direktør Fatih Birol.

Statssekretæren dro spesielt fram forskningssenteret HydroCen som et viktig bidrag fra Norge.

— Vannkraftens regulerbarhet spiller en nøkkelrolle i en energimiks med stadig mer uregulerbar fornybar kraft, fra for eksempel sol og vind. Vannkraften er selve ryggraden i energisystemet vårt, og må også videreutvikles for å holde tritt med omstillingene vi nå er midt inne i, sa Tiller.

Første IEA-rapport dedikert til Vannkraft

Det er første gang IEA lager en rapport dedikert til vannkraft. Det viser hvor viktig vannkraft er i ferd med å bli for overgangen til fornybare energisystemer, sier Atle Harby som er prosjektleder for «Miljødesign ved fleksibel vannkraft» i HydroCen, og seniorforsker i SINTEF Energi.

Harby har ledet et arbeid kalt «Verdien av vannkraft» i IEA Hydropower, og har sammen med flere andre norske og internasjonale forskere bidratt til energibyråets rapport.

Her blir hovedfunnene fra rapporten presentert.

Fleksibel vannkraft må erstatte fossile reserver

I Norge sørger vannkraften allerede for en stabil og fornybar strømforsyning. Men mange andre land er fortsatt avhengige av fossil energi, til å ta over når sola ikke skinner, og vinden ikke blåser.

 

— Den nye rapporten fra IEA viser at vannkraft kan bidra med slik fleksibilitet, balansering, utjevning og lagring på både korte og lange tidshorisonter. Det vil si helt fra sekunder og minutter, til uker og måneder, sier Harby.

Det internasjonale energibyrået mener derfor at vannkraften bør utvikles, utvides og moderniseres.

—Vannkraftens fleksibilitet er nødvendig for å opprettholde forsyningssikkerheten og kvaliteten i strømnettet. Vi mener at myndighetene bør utvikle markedsløsninger som gir riktigere insentiver til investering i utslippsfri lagring og fleksibilitet for alle tidshorisonter. Da sikrer vi en robust kraftforsyning i overgangen til fornybarsamfunnet, sier Harby.

 

Seniorforsker Atle Harby i SINTEF Enrgi har bidratt til rapporten, og er prosjektleder for «Miljødesign i fleksibel vannkraft» i HydroCen.

— For å finne gode markedsløsninger og for å forstå hvordan det økte behovet for fleksibilitet påvirker driften av vannkraftverkene trenger vi mer forskning, sier han.

I rapporten blir det også presisert at utviklingen må skje på en bærekraftig måte, som tar hensyn til natur og samfunn.

Her har vi allerede utviklet en god del løsninger i Norge gjennom miljødesign som ble utviklet i forskningssenteret CEDREN, i EU-prosjekter eller gjennom internasjonale retningslinjer «Hydropower Sustainanbility Guidelines«.

— Mange av disse problemstillingene jobbes det med i FME HydroCen, og Norge som vannkraftnasjon bør styrke dette framover for å bevare vår gode posisjon.

Les mer:

Kontakt:

Atle Harby

Previous Article Skal hindre fisk fra å få dykkersyke
Next Article Klar for 3 nye år
Print
974

Nyhetsbrev fra HydroCen

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med forskningsresultater og nyheter. Registrer deg gjerne her:

1