|

HYDROCEN NEWS

Newsletter from HydroCen

We regularly send out newsletters with research results and news. Please register here:

Norsk vannkraft - bærekraft eller bare kraft?
Author: Juliet Landrø

Norsk vannkraft - bærekraft eller bare kraft?

ARENDALSUKA: Er norsk vannkraft bærekraftig? Hva er potensialet for oppgradering/utvidelse (O/U) i Norsk vannkraft? Og hvilken rolle skal norsk vannkraft ha? Bli med forskere og partnere i HydroCen på denne debatten under Arendalsuka!

Arrangementet ble strømmet og liggertilgjengelig her: Norsk vannkragt - bærekraft eller bare kraft?

Del 1: Realisering av effekt-og energipotensialet i opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg.

Relevante spørsmål som adresseres:

Hva er potensialetfor oppgradering/utvidelse (O/U) inorsk vannkraft?Hvilken rolle skal norsk vannkraft ha? Skal vi primært utvikle effekt eller energi?Hvilke barrierer finnes? Hvordan kan barrierene fjernes? Hvilke incentiver kan øke potensialet? Hvordan kan vi raskere realisere potensialet?

Del 2: Hvordan defineres bærekraftig vannkraft? Er norsk vannkraft bærekraftig?

Relevante spørsmål som adresseres:

Hva sier EUs taksonomi om hva som er bærekraftvannkraftproduksjon?Hvordan forholder norske kraftselskap seg til taksonomiens kriterier? Hva mener miljøforvaltningen og interesseorganisasjoner skal til for at vannkraftprosjekter skal være bærekraftige? Hvordan skal vi forhindre grønnvasking av vannkraftprosjekter? Hva skal til for at hele den norske vannkraftporteføljen blir bærekraftig?

Innledere

Atle Harby, SINTEF Energi

Gaute Skjelsvik, Hafslund Eco

Inga Nordberg, NVE

Terje Halleland (FrP) Energi og mijøkomiteen

Leif Lia, NTNU

Ivar Arne Børset, Statkraft

Arild Skedsmo, KLP

Christian Steel, Sabima

Tor Haakon Bakken, NTNU

Debattleder: Helge Brattebø, professor ved NTNU og leder av NTNU sin satsning på bærekraft.

Print
478

Newsletter from HydroCen

We regularly send out newsletters with research results and news. Please register here:

|